Strona główna

Jak przeżyć znaczące życie?
Jakimi wartościami się w nim kierować?

Przyłącz się do społeczności przedsiębiorców i profesjonalistów, którzy chcą być lepszymi naśladowcami Jezusa.
W każdej z ról jakie spełniamy dążymy do jedności przekonań, przekazu i postępowania.
Wiara chrześcijańska jest fundamentem, na którym opieramy swoje życie.
Zapraszamy każdego, kto poszukuje głębszego sensu w życiu.