Grupy

W grupach LeaderImpact spotkasz innych profesjonalistów, którzy tak ja ty pragną rozwijać się i mieć wpływ na innych. Grupy te stosują w codziennym życiu zasady przywództwa oraz łączą kwestie charakteru i wiary w rozwoju zawodowym i osobistym.

Są doskonałym miejscem do rozważania celu, znaczenia i dziedzictwa swojego życia.

Co charakteryzuje grupy LeaderImpact?

 • Otwartość na wszystkich liderów.
 • Poufność, autentyczność i różnorodność.
 • Szacunek do indywidualnej perspektywy.
 • Bezpieczne środowisko do dzielenia się swoimi wyzwaniami i pomysłami.
 • Dobrej jakości program.
 • Wzajemne wspierania, mentoring i budowanie sieci kontaktów.

Czego możesz się spodziewać?

 • Cotygodniowych spotkań trwających 60-90 minut, a odbywających się w biurze lub restauracji.
 • Grup składających się z 6-12 osób.
 • Lidera grupy, który będzie moderował dyskusję i ćwiczenia.
 • Wysokiej jakości programu, który przedstawia aktualne nurty i najlepszych autorów literatury z danego tematu.
 • Programu, który składa się z trzech części (jesień, zima i wiosna), 8-12 spotkań każdy.