O LeaderImpact

O Leaderimpact

LeaderImpact oferuje wspólne uczenie się i mentoring dla liderów biznesu, w ramach cotygodniowych spotkań kilkuosobowych grup, udziału w lokalnym forum oraz międzynarodowych konferencjach. Jesteśmy przedsiębiorcami, kadrą zarządzającą i profesjonalistami z każdej gałęzi gospodarki.
Łączy nas pragnienie odnalezienia głębszego sensu w życiu dzięki integrowaniu życia zawodowego z duchowym.
Nasze cele:
  • Rozwój osobisty i zawodowy w celu zmaksymalizowania wpływu
  • Zbudowanie wartościowych relacji osobistych i biznesowych
  • Pozytywny wpływ na nasze otoczenie i świat
Oferujemy:
  • Lokalne forum liderów
  • Cotygodniowe spotkania w kilkuosobowych grupach
  • Okazje do międzynarodowej wymiany idei podczas konferencji tematycznych itp.

Forum LeaderImpact

Spotkania Forum LeaderImpact odbywają się w różnych miastach i trwają około 90 minut. Na każdym spotkaniu liderzyodnoszący sukcesy w swojej dziedzinie i certyfikowani przez LeaderImpact dzielą się swoim doświadczeniem biznesowym i życiowymi lekcjami. Mówcy bardzo szczerze opowiadają o swoich wzlotach i upadkach w drodze do sukcesu i utrzymywaniu w równowagi oraz o tym, jak pomaga im w tym wiara. Każde spotkanie Forum to okazja do zadawania sobie istotnych pytań na temat zasad przewodzenia, roli wiary i wartości, przywództwa w rodzinie, znaczenia i wielu innych.

Grupy LeaderImpact

Grupy LeaderImpact spotykają się co tydzień (w miejscach pracy lub restauracjach), spotkania trwają 60–90 minut. W grupach zazwyczaj jest 6–12 uczestników, reprezentujących różne branże i zajmujących różne stanowiska. W każdej grupie jest również lider, który moderuje dyskusję oraz pomaga w różnych ćwiczeniach. Grupy służą zapewnieniu środowiska poufności, wzajemnego szacunku i nieoceniania dla liderów biznesu, którzy spotykają się, żeby zadawać sobie nawzajem pytania dotyczące pracy i życia, stawiać przed sobą wyzwania, uczyć się od siebie nawzajem, zachęcać, stosować praktyczne zasady przewodzenia w codziennym życiu, a w konsekwencji nadawać coraz większe znaczenie swojemu życiu.
O LeaderImpact
Jesteśmy
częścią mt28

mt28